JRD

14.11.2020 18:37

JRD Juvenilní renální (ledvinná) dysplazie

Juvenilná renálna dysplázia (JRD) je definovaná ako abnormálny vývoj buniek v obličkách, ktoré sa správne nevyvinú už v priebehu embryogenézy. JRD je fatálne ochorenie, ktoré má za následok v konečnom štádiu zlyhanie obličiek a následnú smrť. Dôležitú úlohu pri tomto ochorení má enzým v syntéze prostaglandínov – Cox-2. Prostaglandíny vyžadujú aktiváciu zápalovými alebo inými podnetmi. Jedinci, ktorých obličky sú vyvinuté abnormálne, majú mnoho symptómov. Väčšinou sa prejaví jeden alebo viac z nasledujúcich symptómov:
• Zvýšená tvorba a vylučovanie veľkého objemu moču (polyúria, zvyčajne medzi 6 – 24 mesiacom veku)
• Zvýšený smäd alebo nadmerný príjem vody (polydipsia, zvyčajne medzi 6 – 24 mesiacom veku)
• Krv v moči (hematúria)
• Znižovanie účinku pohlavných hormónov (anestrus)
• Nedostatok chuti do jedla (nechutenstvo, anorexia)
• Zlý rast (zakrpatený rast)
• Znižovanie telesnej hmotnosti

Pre psov trpiacich na chorobu JRD neexistuje žiadna špecifická liečba. Liečba je rovnaká ako pri chronickom zlyhaní obličiek z akejkoľvek príčiny.

—————

Zpět