IPD

14.11.2020 18:41

Zápalová pľúcna choroba (IPD) je dedičná forma recidivujúcej pneumónie u kólií s podobným klinickým prejavom ako primárna ciliárna dyskinéza (PCD). Medzi typické klinické príznaky patrí opakujúce sa penivé zvracanie, plytké dýchanie, kašeľ, hlasné dýchanie, výtok z nosa a horúčka. Klinické príznaky sa môžu začať vo veku niekoľkých dní. Psy zvyčajne reagujú na liečbu antibiotikami a sekretolytikami, ale zvyčajne dochádza rýchlo k relapsom.

—————

Zpět